مطالب جدید فناوری

 فناوری می‌تواند دانش تکنیک‌ها، فرایندها و مواردی از این دست باشد، یا می‌تواند در ماشین‌ها تعبیه شود تا بدون اطلاع دقیق از عملکرد آنها، امکان کار را فراهم کند. سیستم‌هایی که از تکنولوژی برای دریافت یک ورودی، و سپس تغییر آن با توجه به کاربرد، و تولید خروجی استفاده می‌کنند به عنوان سیستم‌های تکنولوژیک یا سیستم‌های تکنولوژی شناخته می‌شوند.

استانبول مال

استانبول مال خرید کردن در سفر یکی از بخش های جدا نشدنی است که از واجبات سفر به شمرده میشود، اینکه سفر شما کاری است یا تفریحی تفاوتی در گشت و گذار در مراکز خرید ادامه مطلب